Het lesmateriaal/boek van taalcentrum Los Molinos Spaans

  • Taalcentrum Los Molinos Spaans heeft zijn eigen lesmateriaal ontwikkeld. Het boek is heel eenvoudig en makkelijk te begrijpen. 
  • Het boek zit al bij de prijs inbegrepen.
  • De cursist(e) krijgt het boek bij de eerste lesdag

 

Voor wie is het lesmateriaal/boek bedoeld?

  • Het boek van Los Molinos Spaans is bedoeld voor niveau beginners A en beginners A1. 

Niveaus:

  1. Niveau beginners A: is bedoeld voor mensen die geen kennis hebben van de Spaanse taal
  2. Niveau beginners A1: U heeft al eerder een cursus Spaans  gevolgd, dus u heeft enige kennis van de Spaanse taal. 

Pupils that are trying to comprehend what you are saying must take a while to skim through the whole paper to be

But, you should be certain that the manual affordable papers is devoted to what you are searching for.

certain they’ve understood everything you wrote.